Mateřská škola

O naší mateřské škole:

Naše mateřská škola byla znovuotevřena 1.9.2001 jako jednotřídní. Od 1.1.2003 byla zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení. Od 1.1.2005 rozšířena o školní jídelnu - výdejnu.
V roce 2009 se podařila rozsáhlá rekonstrukce historické budovy školy a v celém 1.patře vznikla nová Mateřská škola - 15.1.2010 byla otevřena další třída, Školku nyní navštěvuje celkem 45 dětí, jejich výuku zajišťují paní ředitelka MŠ Mgr. Božena Tomanová a 3 učitelky, úklid a ostatní služby vykonávají dvě školnice.

Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 725 831 590, na internetové adrese: mszapy.webnode.cz, na e-mailové adrese: ms.zapy@seznam.cz, kontaktní adresa: Mateřská škola Zápy , Zápy 71, 250 01 Brandýs n/L.

[Základ]     obecniurad.jpg

Budova školy z r. 1910, v přízemí je umístěn úřad městyse, tělocvična a klubovna Junáka, 1.patro má k dispozici MŠ Zápy.

Kam směřujeme:

Za cíl výchovného a vzdělávacího působení v naší mateřské škole si klademe vytvoření věkově smíšeného, klidného, podnětného, tvořivého, hravého prostředí, velmi blízkého prostředí rodinnému, které podněcuje osobnostní rozvoj každého dítěte, respektuje jeho každodenní potřeby a individuální požadavky na zdravý vývoj.

Chceme, aby v našem zařízení děti prožívali mnoho příjemných a hodnotných chvil, na které mohou vzpomínat celý život, a především, aby se zde cítily spokojeny.

Oáza klidu, porozumění a jistoty v současném uspěchaném, roztěkaném světě - tak má působit na děti prostředí naší mateřské školy.

třída Motýlků

p1020341

 

třída Sluníček

p1020343p1020344

 

sociální zařízení šatna

p1020347 p1020348p1020346

 

 

Přijímání nových dětí:

Přijímání dětí do Mateřské školy Zápy probíhá jedenkrát ročně - formou zápisu. Zápis probíhá při akci, nazvané: " Den otevřených dveří", děti si mohou v našem zařízení pohrát s hračkami, rodiče zatím předloží potřebné dokumenty. "Den otevřených dveří "je zaměřen pro všechnu veřejnost, nejen pro zapisované děti. V tomto školním roce proběhne zápis dětí pro školní rok 2017/2018 - ve čtvrtek 4.5.2017, v budově mateřské školy - od 9.30 do 11.30 a od 15.00. do 16.00 hodin. Proto zveme všechny, kdo se chtějí přijít také podívat, popovídat si o naší mateřské škole a o naší práci, o našich dětech o našem přístupu k výchově a vzdělávání dětí, atp. Celý provozní den je věnován pouze zápisu. Děti si pokaždé odnášejí ještě dárek v podobě výrobku od našich svěřenců.

K zápisu vezměte s sebou:

1/občanský průkaz
2/potvrzení o trvalém pobytu - pouze děti s trvalým pobytem v Zápech
3/vyplněnou :"Žádost o přijetí do mateřské školy "
4/vyplněnou :"Přihlášku do mateřské školy" potvrzenou lékařem,
5/vyplněný evidenční list

Jmenované doumenty jsou ke stažení na webu MŠ Zápy - mszapy.webnode.cz / -přijímací řízení / nebo osobně k vyzvednutí u ředitelky MŠ Zápy - každý den 6.45 - 16.30 hodin.
Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy Zápy:
1/ Trvalé bydliště dítěte
2/ Věkové kritérium

Upozorňujeme zájemce o docházku do naší mateřské školy z jiných lokalit, že v i letošním roce uvolněná místa postačí pouze pro děti s trvalým pobytem v Zápech.

Děkujeme za pochopení

Adaptace nových dětí:

1/ Adaptace nových dětí v našem zařízení probíhá po individuální poradě s rodiči.
2/ Každý rodič má právo si rozhodnout o způsobu a délce adaptačního procesu svého dítěte.
3/ Ze strany MŠ jsou rodičům doporučena tato opatření:
- první tři dny docházky 2 hodiny pobytu nového dítěte v MŠ
- čtvrtý a pátý den docházky 4 hodiny pobytu v MŠ i s obědem
- druhý týden doporučujeme pouze dopolední docházku
- třetí týden docházky začínáme s odpoledním odpočinkem
- postupně prodlužujeme dobu příchodu rodičů
4/ Vzniklé adaptační problémy řešíme vždy po dohodě s rodiči.

Režimové chvilky:

6.45 - 10.00 scházení dětí, hry, svačinka,tělovýchovná chvilka, ranní činnosti
10.00 - 12.00 pobyt venku
12.00 - 12.30 oběd, vyzvedávání dětí po obědě
12.30 - 14.30 pohádka,odpolední odpočinek, klidové hry pro nespavce
14.30 - 15.00 převlékání, svačina
15.00 - 16.30 odpolední činnosti, rozcházení dětí, volné hry

Naše kroužky: / kroužky jsou určeny pouze předškolním dětem, věkem rok před započetím školní docházky / ělí - středa 10.00 - 10.20 hravá flétnička

jaro - kurzy plavání - začínáme koncem dubna / 8 lekcí /, každé pondělí - 9.40hodin - 10.25hodin, v bazénu Neratovice, sraz dětí 8.20 hodin.

z archivu - Přerov nad Labem 2008

prerov

čertíci - prosinec 2013

čertíci 2013

 

Aktuality:


Program akcí pro školní rok 2016/2017Program akcí pro školní rok 2016/2017

Září - - zábavné pečení - vyrábíme z ovoce a zeleniny

- 22.9.2016 - 9.00 Červená Karkulka – divadlo Koloběžka

- 27.9.2016 -10.30 dopolední opékání brambor na zahradě MŠ

Říjen - 19.10.2016 - 8.30 „ O Sněhurce“ divadlo K+K

- 25.10.2016 - 9.00 focení dětí

- výroba světýlka na svíčkový pochod

Listopad - 9.11.2016 – 9.00 „ Školička víly pohádky“ - seznámení s knížkami

- 27.11.2016- zpívání u vánočního stromečku

Prosinec - 2.12.2016 - 16.30 - rodinné odpoledne,výroba vánočních ozdob, společné

zdobení vánočního stromečku

- 5.12.2016 - čertovský rej

- 7.12. 2016 - skanzen Přerov + dílnička pro děti – začátek prohlídky

- pečení vánočního cukroví

- 21.12.2016 Vánoční hvězda – divadlo Krasohled

- 22.12.2016 - vánoční nadílka pro děti v MŠ

Leden

- 17.1.2017 ZOO koutek Radonice

- krmení lesní zvěře, cesta ke krmelci

Únor - 9.2.2017 - karnevalový rej

- 23.2.2017 - Planetárium Praha – O zvědavé kometě

Březen - 7.3.2017 - 8.30 hudební vystoupení „ Já nic, já muzikant“

- 20.3.2017 - oslava jara


Duben - zahájení plaveckého kurzu

- ukázka jízdní policie

- 5.4.2017 Ježibaba Kolomajzna slaví Velikonoce

- 12.4.2017 beránkova nadílka

- 28.4.2017 rej čarodějnic

Květen - 4.5. - zápis do MŠ Zápy 9.30 - 11.30hodin a 15.00 - 16.00hodin

- 16.5. Motýlci, 17.5.2017 Sluníčka- zmrzlina Toušeň

- 25.5. 2017 - návštěva ZOO Praha

- 30.5. Motýlci, 31.5.2017 Sluníčka - zámek Brandýs nad Labem

 


Červen- 1.6. 2017 Den dětí v MŠ

- 8.6. - 9.6.2017 - noc v MŠ - pro odvážné

- dětské divadlo Horní Počernice

- závěrečná besídka 27.6. Sluníčka, 28.6.Motýlci

- 28.6.2017 rozloučení s předškoláky

- 30.6.2017 rozloučení se školním rokem