Městská policie

1. dubna 2010 zahájila práci Městská policie, jejímž zřizovatelm je obec Šestajovice,   veřejnoprávní smlouvou uzavřenopu mezi zřizovatelem a obcemi Dřevčice, Káraný a městysi Nehvizdy a Zápy, sahá pravomoc strážníků i do městyse Zápy.

V současné době má policie stav šesti policistů, denní služba je zajištěna nepřetržitě, noční služby jsou zajištěny ze 75%, především o víkečndech a svátcích.

Činnost policie je zaměřena na pořádek, bezpečnost a dodržování platných předpisů, zákonů, vyhlášek a norem, pomáhají řídit dopravu při dopravních nehodách a omezeních.

Statistiku o činnosti za rok 2010 zveřejníme hned, jak nám bude poskytnuta obcí Šestajovice.

Občané mohou v případě potřeby kontaktovat strážníky na těchto spojeních

Adresa služebny:

Husova 60, 250 92 Šestajovice

tel. 725 378 590, 725 378 591

e-mail: mp@sestajovice.cz

 

Další důležitá tel.čísla

státní Policie 158  

hasiči 150 

záchranka 155  

tísňová volání 112  

Policie Brandýs n/L 326 902 517, 974 881 710

Stará Boleslav 950 882 111 

Nemocnice Brandýs n/L 326 902 781 

Finanční úřad St.Boleslav 326 911 816 

Katastrální úřad 284 041 111 

Úřad práce 224 225 097 

MěÚ Brandýs n/L 326 909 111