Plánovaná dopravní opatření od března 2018

Vážení,

dovolte, abych Vás za Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnici II. a III. tříd na území ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav informoval, že v první polovině měsíce března 2018 bude zahájena rekonstrukce mostu II/101 – 074b nad dálnicí D10 mezi Brandýsem a Zápy.

Investorem této akce je Středočeský kraj v zastoupení Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Stavební povolení i všechny další dokumenty pro investora vyřizuje společnost PONTEX s.r.o.

Tento týden byl náš Odbor dopravy požádán o vydání povolení k provádění stavebních prací a k povolení souvisejících dopravních opatření.

V rámci akce dojde k úplné rekonstrukci mostu. Most bude v termínu 16. – 25. března zbourán a bude od základů vystavěn nový most. Jak je patrné z povahy věci, silnice II/101 mezi Brandýsem a Zápy bude zcela neprůjezdná. Toto si vyžádá následující nezbytná dopravní opatření:

 

 

 

 

1)      Silnice II/101 a s tím i vlastní most budou uzavřeny pravděpodobně dne 10.3.2018. Od toho termínu proběhnou přípravné práce, které potrvají jeden týden. Objízdné trasy budou vedeny v této etapě pouze po dálnici D10 a nijak nezasáhnou komunikace v dotčených obcích. Viz situace č. 1. Dálniční sjezd č. 10 (exit Zápy) bude zachován v plném rozsahu, jen nebude možné přejet na druhou stranu dálnice. Objízdná trasa po dálnici D10 s otočením vozidel na nejbližším možném sjezdu (č. 3 Radonice a č. 14 Stará Boleslav) v obou směrech. Objízdná trasa pro autobusy PID viz níže. Ostatní dopravci dle přechodné úpravy dopravního značení.

 

2)      V noci ze dne 17.3 na 18.3 (sobota-neděle) dojde k demolici poloviny mostu. Z důvodu demoličních prací bude zcela uzavřena dálnice D10 v obou směrech. K uzavření dojde kolem 18. hod v sobotu 17.3 večer a opětovné otevření kolem 9.hod v neděli 18.3 ráno.

 

-          Celá objízdná trasa za uzavřenou D10 bude vedena na území města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav po krajských silnicích II/101 a II/610 a to pro veškerou dopravu v obou směrech.

-          Objízdná trasa pro silnici II/101 Brandýs –Zápy bude vedena: ve směru z Brandýsa do Záp: Z Brandýsa po silnici II/610 do Dřevčic a z Dřevčic po silnicích III/33310 a III/0103 do Záp. Ve směru ze Záp do Brandýsa po silnici II/101 k dálnici D10, sjezdem ve směru na Mladou Boleslav po dálnici D10 na sjezd č. 14 ve Stará Boleslavi a po silnici II/610. Lze využít i silnici III/10160 (nebude však stanovena).

-          Objízdná trasa pro silnici II/101 ve směru ze Záp do Prahy (náhrada za uzavřený sjezd č. 10) bude ve směru: ze Záp po silnici II/101, přes Mstětice do Jiren. Odtud po silnici II/610 a sjezdem na dálnici D11 do Prahy.

-          Objízdná trasa pro autobusy PID viz níže. Ostatní dopravci dle přechodné úpravy dopravního značení.

-          Viz situace č. 2

 

3)      V týdnu od 18.3 do 24.3. budou probíhat přípravné práce pro demolici druhé poloviny mostu. Celý sjezd č. 10 bude plně otevřen a objízdné trasy budou vedeny po dálnici D10 jako u bodu č. 1.

 

4)      V noci ze dne 24.3 na 25.3 (opět sobota-neděle) dojde k demolici druhé poloviny mostu. K uzavření dojde kolem 18.hod v sobotu 24.3 večer a opětovné otevření kolem 9.hod v neděli 25.3 ráno. Opakuje se stejná situace jako v bodě č. 2

 

5)      Od 25.3 budou probíhat stavební práce na výstavbě nového mostu. Tyto práce potrvají přibližně do konce měsíce října 2018. Objízdné trasy a dopravní opatření po celou tuto dobu jako v bodech č. 1 a č. 3.

 

Obslužnost autobusových linek: Touto akcí budou dotčeny autobusové linky PID č. 346 a 376. Společnost ROPID řeší objízdné trasy. Dopravní obslužnost autobusů bude zachována jen s drobnými úpravami trasy a změnou některých zastávek převážně v Brandýse nad Labem. Výlukové jízdní řády budou včas zveřejněny. Ostatní dopravci si upraví své jízdní řády dle objízdných tras.

Aby to nebylo tak jednoduché, bude zároveň ŘSD provádět opravu povrchu dálnice D10 v pravém jízdním pásu (ve směru na Mladou Boleslav) mezi sjezdy č. 10 Zápy a č. 14 Stará Boleslav. Tyto práce budou zahájeny začátkem měsíce dubna 2018 a potrvají přibližně tři až čtyři měsíce. Během těchto prací dojde po určitou dobu (odhad cca 5 týdnů) k uzavření sjezdu č. 14 Stará Boleslav v pravém jízdním pásu – tj. směry od Prahy a na Mladou Boleslav (sjet od Mladé Boleslavi a najet na Prahu půjde). Proto dojde k úpravě objízdných tras až na další možný sjezd – č. 17 Hlavenec/Čtyři Kameny. Směr i způsob objízdných tras zůstane zachován.

Všechny uzavírky a dopravní opatření budou provádět společnosti Proznak Praha s.r.o. a Jaznak s.r.o..

Situace č. 1 zde

Situace č. 2 zde