Rybářský spolek Zápy

Historie a působnost: 

Rybářský spolek byl založen v roce 1991 pod názvem "Rybářský spolek při OÚ Zápy". Spolek působí na údolní nádrži v Zápech za fotbalovým hřištěm o celkové ploše 0,6736 ha, který mu k bezplatnému užívání poskytl místní úřad městyse Zápy. Veškerý příjem spolku je investován do zarybnění, které se provádí většinou dvakrát do roka, jednou před závody a podruhé v létě či na podzim. V průměru se ročně doplní 4-7q ryb. 

 

Členská základna a výbor: 

Ve spolku působilo v roce 2015 celkem 49 členů (z toho byli 3 členi mládežnické kategorie), v roce 2016 celkem 45 členů (z toho 3x mládež). Činnost spolku řídí výbor volený členskou základnou.

členové výboru:
Jalovec Josef (předseda), mob: 606280482, email: josef.jalovec(a)seznam.cz, Zápy 240
Kuchař Jiří (hospodář), mob: 723766182, Zápy 109
Moník Jarolím (brigádní referent), mob: 723429928, Zápy 229
Vlček Vladimír st. (člen)
Tihlařík Miroslav (člen)
Mucha Tomáč (člen)

 

Povolenky a rybářský řád:

Pro rybolov je potřeba mít rybářskou povolenku a být obyvatelem městyse Zápy. Rybářskou povolenku lze zakoupit u hospodáře. 
Povolenky pro rok 2017 se budou prodávat dne 8.3.2017, 15.3.2017, 22.3.2017 a 29.3.2017 od 17:00 do 19:00 v restauraci na hřišti, cena povolenky činí pro dospělé 250 Kč a pro děti 130 Kč. Noví členi platí vstupní poplatek (tzv. zápisné) 100 Kč. Mládež vstupní poplatek neplatí. Prodej povolenky mimo termín lze individuálně domluvit s hospodářem. Povolenku je nutné po skončení rybářské sezóny (do 15. ledna) vrátit hospodáři.
Chytání je povoleno od rybářských závodů až do konce kalendářního roku a řídí se dle rybářského řádu. Od začádku kalendářního roku do rybářských závodů je rybolov zakázán.

 

Brigády:

Povinností spolku je udržovat nádrž a její okolí v čistotě, proto každý člen má povinnost odpracovat 10 hodin brigád za rok. Členové, kteří neodpracovali na příslušný rok brigády, jsou povinni zaplatit 50 Kč za každou neodpracovanou hodinu (mládež 10 Kč za každou neodpracovanou hodinu). Povinnost odpracovat brigády se vztahuje na členy do 70-ti let (povinnost odpadá následující rok po dovršení tohoto věku). Brigády se plní vždy pro další sezónu (odpracované hodiny v danném roce jsou pro následující sezónu).

termíny brigád pro rok 2017:

1.4.2017  8:00-12:00 hodin (brigádu řídí p. Moník)
8.4.2017  8:00-12:00 hodin (brigádu řídí p. Moník)  
15.4.2017  8:00-12:00 hodin (brigádu řídí p. Moník)

 

Závody:

Rybářský spolek každoročne zahájuje rybářskou sezóny tradičními rybářskými závody, kterých se může účastnit kdokoliv (i obyvatelé jiných měst a obcí). Pro závod je nutné se zaregistrovat (může se i přímo na závodě), zaplatit startovné a řídit se dle pravidel závodu.
Závody v roce 2017 se uskuteční 22.4.2017 od 6:00 do 12:00 hodin (v případě špatného počasí se o týden odloží). Prodej lístků na rybářské závody (registrace) bude dne 20.4.2017 a 21.4.2017 od 17:00 do 19:00 v restauraci na hřišti a před zahájením závodu. Cena lístku (startovné) je 100 Kč na osobu - plakát.