Nedostatečně identifikovatelní vlastníci

V příloze info zde 

Tabulka s vlastníky zde