Informace k zápisu do MŠ

Vážení rodiče,

seznamte se s NOVÝMI INFORMACEMI k ZÁPISU do MŠ ZÁPY pro školní rok 2020/2021.

V souvislosti s mimořádným opatřením vlády o ochraně obyvatelstva proběhne zápis 14.5.2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Na stránkách mateřské školy mszapy.cz ve složce ZÁPIS naleznete potřebné dokumenty a způsob jejich předání (nejlépe poštou).