Intenzifikace ČOV Zápy

V březnu 2011 začaly stavební práce na rozšíření kapacity čistírny odpadních vod v Zápech, které provádí firma Stavokomplet s.r.o., do dnešního dne jsou vyhloubeny a osazeny 3. čisticí nádrž  a  nádrž na úložiště kalů.  Stavební práce probíhají dle projektové dokumentace a harmonogramu prací,  stavba je průběžně kontrolována a dokumentována  stavebním dozorem i starostou.
Na stavbě byl použit největší jeřáb, který v České republice pracuje.

8.7.2011 proběhlo kolaudační řízení a ČOV byla puštěna do ročního zkušebního provozu, technologie i kapacita nádrží je plně využita a funkční, odpadní voda, která je odváděna do blízkého potoka je čistá.

imag0086  imag0161

imag0318  imag0332

imag0312