Svoz nebezpečného odpadu a odpadů určených ke zpětnému odběru

Více informací naleznete zde