Zápis do MŠ

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  ZÁPY

 

                 pro školní rok 2022/2023  proběhne v těchto dnech:

                              11.5.2022 -  od 10.00 do 11.30 hodin 

                        a    12.5.2022 -  od 15.00 do 16.00 hodin .

 

PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK PŘIJÍMÁME TAKÉ DĚTI Z JINÝCH LOKALIT.

 

K zápisu nezapomeňte vzít s sebou:

 

1) občanský průkaz jednoho z rodičů

2) rodný list dítěte

3) vyplněnou „Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy“ – potvrzenou razítkem od dětského lékaře

4) vyplněný „Evidenční list“ - potvrzený razítkem od dětského lékaře

5) vyplněnou „Žádost o přijetí do mateřské školy“

6) obyvatelé Záp také kopii karty trvalého pobytu dítěte a kopii trvalého pobytu v Zápech jednoho z rodičů / tu získáte na ÚŘADU MĚSTYSE  ZÁPY/

 

Dokumenty Evidenční list, Přihláška dítěte do mateřské školy a Žádost o přijetí do mateřské školy lze stáhnout na webových stránkách naší mateřské školy – mszapy.cz v sekci přijímací řízení.

 

Upozorňujeme všechny rodiče, pokud se oni, či jejich pověření zástupci nedostaví             v termínech zápisu do mateřské školy s vyplněnými a potvrzenými dokumenty, jejich děti nebudou zapsané pro školní rok 2022-2023 do Mateřské školy Zápy.

 

 

                                                                                                           Mgr .Božena Tomanová

                                                                                                              ředitelka MŠ Zápy