Jízdní řády autobusů PID platné od 1. července 2022

Od 1. července do 31. srpna bude platit jako každý rok prázdninový provoz na linkách Pražské integrované dopravy. Současně dochází k trvalým změnám, které se rovněž promítají do prázdninového provozu.

 

Prázdninové omezení provozu je na linkách 346, 367, 375, 376, 378, 379, 655, 667, 669 a 670. Linka 671 není o prázdninách v provozu vůbec. Linka 666 má pouze posunuté spoje pro zajištění návazností ve Staré Boleslavi.

 

Trvale tedy dochází :

  • k prodloužení provozu linky 346 v pracovní dny do cca 21:30 hod.
  • linka 367 bude nově vedena od Prahy pouze na Autobusové stanoviště ve Staré Boleslavi.
  • na lince 375 bude vedena většina spojů až do zastávky Železniční stanice – dojde tak celotýdenně ke zlepšení dopravní obsluhy oblasti sídliště ve Staré Boleslavi.
  • linka 376 již nebude obsluhovat zastávku Zápy, U Pomníku a spoje, které jezdily do této zastávky budou prodlouženy do Prahy – dojde tak ke zlepšení dopravy pro všechny obce na trase linky 376. zde 
  • linky 471 a 472 jsou zkráceny ve směru od Mělníka do Kostelce nad Labem a do Záryb a Brandýsa nad Labem již nezajíždějí.
  • linka 478 nabídne nově spojení Stará Boleslav – Brandýs nad Labem – Záryby – Kostelec nad Labem.
  • linky 477 a 657 budou ukončeny v Brandýse v zastávce Nádraží. Nebudou tedy zajíždět do Staré Boleslavi.
  • linka 669 nově zajíždí vybranými spoji o víkendu do Křenku a tyto spoje jsou současně zkráceny jen do Sudova Hlavna.
  • linka 670 je nově v provozu i o víkendu pro zajištění dopravní obsluhy Hlavence a současně nabídne rychlejší spojení do Staré Boleslavi pro Kostelní Hlavno a Mečeříž.