Výsadba biodiverzity krajiny SUM

V červnu letošního roku byla ukončena akce "Biodiverzita krajiny v Zápech" na pozemcích o rozloze 2,7 ha, v roce 2009 zde proběhla výsadba dřevin, v letech 2010 a 2011 byla ošetřena následnou péčí. Akce byla z 80% financována ze zdrojů SFŽP a Evropských fondů, 20% finančních nákladů uhradil městys Zápy, celková cena díla je 1.586.027,-Kč.

Výsadba přispěla nejen ke zvýšení biodiverzity, ale zkrášlila a zpříjemnila bydlení v městysi Zápy, široká škála druhů stromů, keřů a rostlin, různorodost barev a tvarů, přispěla k rozmanitosti krajiny, kterou ocení nejen občané a návštěvníci městyse, ale i cyklisté a pěší turisté, kteří touto lokalitou projdou.  

p1010024  p1010031