Spolky v Zápech

Z historie:

Z institucí má nejdelší tradici působení katolické církve. Chrám sv. Jakuba většího byl znovu postaven v roce 1750 na místě staršího kostela připomínaného v roce 1384. Zhruba stejně hlubokou tradici má samosprávné obecní zřízení (rychtářské právo), jehož dědicem v části obecní byla Obec baráčnická a v části úřední dnešní obecní úřad.

Škola byla původně církevní institucí, až v 19. století se stala institucí občanskou, např. náklady školy obec nesla od roku 1861, školní rada byla volená od roku 1877, budova obecní školy je z roku 1910, a mateřská školka je z roku 1947. Knihovna hasičského sboru je z roku 1898, v roce 1905 měla 359 svazků. V obci fungovala od roku 1908 kampelička - Spořitelní a záložní spolek. Politické strany v obci fungovaly, mezi válkami byli všichni zastupitelé členy některé ze stran, dnes v obci politické strany nemají v zastupitelstvu žádné zastoupení.

Spolková činnost má v obci historickou tradici. V roce 1870 byl založen vlastenecký zpěvácký spolek Čestmír, nahrazený spolkem divadelních ochotníků v roce 1880, v roce 1890 byla založena Hasičská jednota spojených obcí Záp, Ostrova a Stránky, v roce 1898 byla založena Vlastenecká dobročinná obec baráčníků Záp (uvedena do klidu až v roce 1981). SK Zápy byl založen v roce 1912, Sportovní klub Zápy (fotbal) v roce 1932, skautský oddíl v roce 1936.

K 1.1.2003 vzrostl počet obyvatel Záp na 625, obecní služby jsou postupně obnovovány a spolková činnost vzrůstá. Některé spolky se nepodařilo obnovit, jako jsou baráčníci, divadelní spolek, stejně tak i instituce, jako je kampelička (neúspěšný pokus v r. 2000).

 

Dnes aktivně působí v Městysi tyto spolky: