Rybářský spolek Zápy

Historie a působnost: 

Rybářský spolek byl založen v roce 1991 pod názvem "Rybářský spolek při OÚ Zápy". Spolek působí na údolní nádrži v Zápech za fotbalovým hřištěm o celkové ploše 0,6736 ha, který mu k bezplatnému užívání poskytl místní úřad městyse Zápy. Veškerý příjem spolku je investován do zarybnění, které se provádí většinou dvakrát do roka, jednou před závody a podruhé v létě či na podzim. V průměru se ročně doplní 4-7q ryb. 

 

Členská základna a výbor: 

Ve spolku působilo:
v roce 2019 celkem 47 členů (z toho 6x mládež),
v roce 2018 celkem 48 členů (z toho 6x mládež),
v roce 2017 celkem 45 členů (z toho 7x mládež),
v roce 2016 celkem 45 členů (z toho 3x mládež),
v roce 2015 celkem 49 členů (z toho 3x mládež).
Činnost spolku řídí výbor volený členskou základnou.

členové výboru:
Jalovec Josef (předseda), mob: 606280482, email: josef.jalovec(a)seznam.cz, Zápy 240
Kuchař Jiří (hospodář), mob: 723766182, Zápy 109
Cerha Vít (brigádní referent), mob: 773789839, Zápy 69
Tihlařík Miroslav (člen)
Mucha Tomáš (člen)

 

Povolenky a rybářský řád:

Pro rybolov je potřeba mít rybářskou povolenku a být obyvatelem městyse Zápy. Rybářskou povolenku lze zakoupit u hospodáře. 
Povolenky pro rok 2020 je možno zakoupit dne 8.4.2020, 15.4.2020 a 22.4.2020 od 17:00 do 19:00 u hospodáře spolku p. Kuchaře na adrese Zápy 109 (prodej bude přes okno do ulice vedle vrat, nutno dodržovat opatření dle nařízení vlády - roušky atd.), cena povolenky činí pro dospělé 250 Kč a pro mládež (do 14-ti let) 130 Kč. Noví členi platí vstupní poplatek (tzv. zápisné) 100 Kč. Mládež vstupní poplatek neplatí. Prodej povolenky mimo termín lze individuálně domluvit s hospodářem. Povolenku je nutné po skončení rybářské sezóny (do 15. ledna) vrátit hospodáři.
Chytání se povoluje od 18.4.2020 s ohledem na nařízení vlády a vyjímek pro sportovní rybolov v době nouzového stavu!!! Chytání se povpluje až do konce kalendářního roku a řídí se dle rybářského řádu. Od začádku kalendářního roku do rybářských závodů je rybolov zakázán.

 

Brigády:

Povinností spolku je udržovat nádrž a její okolí v čistotě, proto každý člen má povinnost odpracovat 10 hodin brigád za rok. Členové, kteří neodpracovali na příslušný rok brigády, jsou povinni zaplatit 50 Kč za každou neodpracovanou hodinu (mládež do 14-ti let 10 Kč za každou neodpracovanou hodinu). Povinnost odpracovat brigády se vztahuje na členy do 70-ti let (povinnost odpadá následující rok po dovršení tohoto věku). Brigády se plní vždy pro další sezónu (odpracované hodiny v danném roce jsou pro následující sezónu).

termíny brigád pro rok 2020:

Brigády v roce 2020 z důvodu nouzového stavu jsou zatím zrušeny. 

 

Závody:

Rybářský spolek každoročne zahájuje rybářskou sezóny tradičními rybářskými závody, kterých se může účastnit kdokoliv (i obyvatelé jiných měst a obcí). Pro závod je nutné se zaregistrovat (může se i přímo na závodě), zaplatit startovné a řídit se dle pravidel závodu.
Závody se v roce 2020 z důvodu nouzového stavu neuskuteční!

Výsledky předchozích závodů:
2019 bylo 71 rybářů - chyceno 139 ušlechtilých ryb (136 kaprů, 1 štika, 1 lín a 1 candát)
2018 bylo 47 rybářů - chyceno 154 ušlechtilých ryb (129 kaprů, 24 línů a 1 amur)
2017 bylo 42 rybářů - chyceno 25 kaprů
2016 bylo 38 rybářů - chyceno 51 kaprů
2015 bylo 47 rybářů - chyceno 16 kaprů

 

Fotografie:

předseda se zlatou rybkou   nové ryby   zarybnění   vyhřívání