Rybářský spolek Zápy

Historie a působnost: 

Rybářský spolek byl založen v roce 1991 pod názvem "Rybářský spolek při OÚ Zápy". Spolek působí na údolní nádrži v Zápech za fotbalovým hřištěm o celkové ploše 0,6736 ha, který mu k bezplatnému užívání poskytl místní úřad městyse Zápy. Veškerý příjem spolku je investován do zarybnění, které se provádí většinou dvakrát do roka, jednou před závody a podruhé v létě či na podzim. V průměru se ročně doplní 5-10q ryb.
V roce 2021 se doplnilo 10ks Štiky obecné, 10ks Amura a 5q Kapra obecného.
V roce 2022 se doplnilo 5q kapra před závody, 4q kapra (větší ryby) v září a 50ks malých candátů 10-15 cm. 

 

Členská základna a výbor: 

Ve spolku působilo:
v roce 2022 celkem 51 členů (z toho 3x mládež),
v roce 2021 celkem 56 členů (z toho 9x mládež),
v roce 2020 celkem 59 členů (z toho 15x mládež),
v roce 2019 celkem 47 členů (z toho 6x mládež),
v roce 2018 celkem 48 členů (z toho 6x mládež),
v roce 2017 celkem 45 členů (z toho 7x mládež),
v roce 2016 celkem 45 členů (z toho 3x mládež),
v roce 2015 celkem 49 členů (z toho 3x mládež).

Činnost spolku řídí výbor volený členskou základnou.

členové výboru:
Koželuh Petr (předseda), mob: 723117180, meail: kozeluh.p(a)seznam.cz, Zápy 256
Truschán Petr (hospodář), mob: 602585221, email: petrtruschan(a)seznam.cz, Zápy 345
Cerha Vít (brigádní referent), mob: 773789839, Zápy 69
Jalovec Josef (člen), mob: 606280482
Tihlařík Miroslav (člen)

 

Povolenky a rybářský řád:

Pro rybolov je potřeba mít rybářskou povolenku a mít trvalou adresu v Zápech. Rybářskou povolenku lze zakoupit u hospodáře. 
Povolenky je možno zakoupit v termínech a dle cen níže, případně kdykoliv po domluvě s hospodářem. Noví členi platí vstupní poplatek (místo brigád v prvním roce). Povolenku je nutné po skončení rybářské sezóny (do 15. ledna) vrátit hospodáři, nebo na úřad Městyse Zápy. Nebude li vrácena, bude při prodeji další povolenky účtována pokuta ve výši 500 KčChytání je povoleno celoročně od 4:00 do 22:00 hodin (kromě uzavření vody před závody a po zarybnění). Chytání se řídí se dle rybářského řádu. Chytání pod ledem je zakázáno. Nově je povolen lov dravců přívlačí.

Rybářský řád od 01.01.2023 

Cena povolenky:
400 Kč - čeln od 15-ti let
200 Kč - člen do 14-ti let

Poplatky za neodpracované brigády:
600 Kč (60 Kč/hodinu) - člen od 15-ti let
300 Kč (30 Kč/hodinu) - člen do 14-ti let

Vstupní poplatek:
300 Kč - člen od 15-ti let
150 Kč - člen do 14-ti let

Termíny prodeje povolenek:
17.3.2023 od 18 do 19 hod. Restaurace u Bendů

19.3.2023 od 18 do 19 hod. hospoda na hřišti
(mimo tyto termíny lze zakoupit přímo u hospodáře po předchozí domluvě) 

 

Brigády:

Povinností spolku je udržovat nádrž a její okolí v čistotě, proto každý člen má povinnost odpracovat 10 hodin brigád za rok. Členové, kteří neodpracovali na příslušný rok brigády, jsou povinni brigády zaplatit. Povinnost odpracovat brigády se vztahuje na členy do 70-ti let (povinnost odpadá následující rok po dovršení tohoto věku). Brigády se plní vždy pro další sezónu (odpracované hodiny v danném roce jsou pro následující sezónu). První rok členství povinnost brigád odpadá (místo toho je vstupní poplatek).

termíny brigád pro rok 2023:
15.4.2023 od 8:00
29.4.2023 od 8:00
 

 

Závody:

Rybářský spolek každoročne zahájuje rybářskou sezóny tradičními rybářskými závody, kterých se může účastnit kdokoliv (i obyvatelé jiných měst a obcí). Pro závod je nutné se zaregistrovat (může se i přímo na závodě), zaplatit startovné a řídit se dle pravidel závodu.
Závody se v roce 2023 budou konat 13.5.2023, prodej lístků na závody bude 11.5.2023 a 12.5.2023 od 17 do 18 hodin v hospodě na hřišti, nebo přímo před zahájením závodu.

plakát na závody

Výsledky předchozích závodů:
2022 bylo 74 rybářů - chyceno bylo 9 ušlechtilých ryb (8 kaprů a 1 amur)
2021 - závody se nekonaly - pandemie
2020 - závody se nekonaly - nouzový stav
2019 bylo 71 rybářů - chyceno 139 ušlechtilých ryb (136 kaprů, 1 štika, 1 lín a 1 candát)
2018 bylo 47 rybářů - chyceno 154 ušlechtilých ryb (129 kaprů, 24 línů a 1 amur)
2017 bylo 42 rybářů - chyceno 25 kaprů
2016 bylo 38 rybářů - chyceno 51 kaprů
2015 bylo 47 rybářů - chyceno 16 kaprů

 

Fotografie:

předseda se zlatou rybkou   nové ryby   zarybnění   vyhřívání

 ryby 2022   ryby_2022   ryby_2022