Rybářský spolek Zápy

Historie a působnost: 

Rybářský spolek byl založen v roce 1991 pod názvem "Rybářský spolek při OÚ Zápy". Spolek působí na údolní nádrži v Zápech za fotbalovým hřištěm o celkové ploše 0,6736 ha, který mu k bezplatnému užívání poskytl místní úřad městyse Zápy. Veškerý příjem spolku je investován do zarybnění, které se provádí většinou dvakrát do roka, jednou před závody a podruhé v létě či na podzim. V průměru se ročně doplní 4-7q ryb.
V letošním 2021 se doplnilo 10ks Štiky obecné, 10ks Amura a 5q Kapra obecného.

 

Členská základna a výbor: 

Ve spolku působilo:
v roce 2021 celkem 56 členů (z toho 9x mládež),
v roce 2020 celkem 59 členů (z toho 15x mládež),
v roce 2019 celkem 47 členů (z toho 6x mládež),
v roce 2018 celkem 48 členů (z toho 6x mládež),
v roce 2017 celkem 45 členů (z toho 7x mládež),
v roce 2016 celkem 45 členů (z toho 3x mládež),
v roce 2015 celkem 49 členů (z toho 3x mládež).
Činnost spolku řídí výbor volený členskou základnou.

členové výboru:
Koželuh Petr (předseda), mob: 723117180, meail: kozeluh.p(a)seznam.cz, Zápy 256
Truschán Petr (hospodář), mob: 602585221, email: petrtruschan(a)seznam.cz, Zápy 229
Cerha Vít (brigádní referent), mob: 773789839, Zápy 69
Jalovec Josef (člen), mob: 606280482
Tihlařík Miroslav (člen)

 

Povolenky a rybářský řád:

Pro rybolov je potřeba mít rybářskou povolenku a být obyvatelem městyse Zápy. Rybářskou povolenku lze zakoupit u hospodáře. 
Povolenky pro rok 2022 je možno zakoupit dne 30.3.2022, 6.4.2022 a 13.4.2022 od 17:00 do 19:00 u p. Kuchaře na adrese Zápy 109, cena povolenky činí pro dospělé 250 Kč a pro mládež (do 14-ti let) 130 Kč. Noví členové platí vstupní poplatek (tzv. zápisné) 100 Kč. Mládež vstupní poplatek neplatí. Prodej povolenky mimo termín lze individuálně domluvit s hospodářem (pozor nový hospodář je p. Truschán). Povolenku je nutné po skončení rybářské sezóny (do 15. ledna) vrátit hospodáři (místo kam vrátit bude upřesněno během letošního roku).
Chytání se povoluje až po rybářských závodech to je od 16.4.2022. Chytání se povoluje až do konce kalendářního roku a řídí se dle rybářského řádu. Od začátku kalendářního roku do rybářských závodů je rybolov zakázán.

 

Brigády:

Povinností spolku je udržovat nádrž a její okolí v čistotě, proto každý člen má povinnost odpracovat 10 hodin brigád za rok. Členové, kteří neodpracovali na příslušný rok brigády, jsou povinni zaplatit 50 Kč za každou neodpracovanou hodinu (mládež do 14-ti let 10 Kč za každou neodpracovanou hodinu). Povinnost odpracovat brigády se vztahuje na členy do 70-ti let (povinnost odpadá následující rok po dovršení tohoto věku). Brigády se plní vždy pro další sezónu (odpracované hodiny v danném roce jsou pro následující sezónu).

termíny brigád pro rok 2022:
09.04.2022 8:00 (příprava rybníku na závody)
Další bude až se trochu oteplí a bude se čistit společně s hasiči potok - termín upřesníme.
Také je jedna brigáda plánovaná na září či říjen - termín upřesníme.

 

Závody:

Rybářský spolek každoročne zahájuje rybářskou sezóny tradičními rybářskými závody, kterých se může účastnit kdokoliv (i obyvatelé jiných měst a obcí). Pro závod je nutné se zaregistrovat (může se i přímo na závodě), zaplatit startovné a řídit se dle pravidel závodu.
Závody se v roce 2022 budou v pátek 15.4.2022. Prodej lístků na závody bude u p. Kuchaře na adrese Zápy 109 ve dnech 13.4.2022 a 14.4.2022 od 17:00 do 19:00 a 15.4.2022 před zahájením závodů (na místě - u rybníka).
Informace o závodech v roce 2022 naleznete zde.

Výsledky předchozích závodů:
2021 - závody se nekonaly - pandemie
2020 - závody se nekonaly - nouzový stav
2019 bylo 71 rybářů - chyceno 139 ušlechtilých ryb (136 kaprů, 1 štika, 1 lín a 1 candát)
2018 bylo 47 rybářů - chyceno 154 ušlechtilých ryb (129 kaprů, 24 línů a 1 amur)
2017 bylo 42 rybářů - chyceno 25 kaprů
2016 bylo 38 rybářů - chyceno 51 kaprů
2015 bylo 47 rybářů - chyceno 16 kaprů

 

Fotografie:

předseda se zlatou rybkou   nové ryby   zarybnění   vyhřívání

 ryby 2022   ryby_2022   ryby_2022