Rybářský spolek Zápy

Historie a působnost: 

Rybářský spolek byl založen v roce 1991 pod názvem "Rybářský spolek při OÚ Zápy". Spolek působí na údolní nádrži v Zápech za fotbalovým hřištěm o celkové ploše 0,6736 ha, který mu k bezplatnému užívání poskytl místní úřad městyse Zápy. Veškerý příjem spolku je investován do zarybnění, které se provádí většinou dvakrát do roka, jednou před závody a podruhé v létě či na podzim. V průměru se ročně doplní 4-7q ryb. 

 

Členská základna a výbor: 

Ve spolku působilo:
v roce 2018 celkem 48 členů (z toho 6x mládež),
v roce 2017 celkem 45 členů (z toho 7x mládež),
v roce 2016 celkem 45 členů (z toho 3x mládež),
v roce 2015 celkem 49 členů (z toho 3x mládež).
Činnost spolku řídí výbor volený členskou základnou.

členové výboru:
Jalovec Josef (předseda), mob: 606280482, email: josef.jalovec(a)seznam.cz, Zápy 240
Kuchař Jiří (hospodář), mob: 723766182, Zápy 109
Cerha Vít (brigádní referent), mob: 773789839, Zápy 69
Tihlařík Miroslav (člen)
Mucha Tomáš (člen)

 

Povolenky a rybářský řád:

Pro rybolov je potřeba mít rybářskou povolenku a být obyvatelem městyse Zápy. Rybářskou povolenku lze zakoupit u hospodáře. 
Povolenky pro rok 2019 se budou prodávat dne 13.3.2019, 20.3.2019, 27.3.2019 a 3.4.2019 od 17:00 do 19:00 v restauraci na hřišti, cena povolenky činí pro dospělé 250 Kč a pro mládež (do 14-ti let) 130 Kč. Noví členi platí vstupní poplatek (tzv. zápisné) 100 Kč. Mládež vstupní poplatek neplatí. Prodej povolenky mimo termín lze individuálně domluvit s hospodářem. Povolenku je nutné po skončení rybářské sezóny (do 15. ledna) vrátit hospodáři.
Chytání je povoleno od rybářských závodů až do konce kalendářního roku a řídí se dle rybářského řádu. Od začádku kalendářního roku do rybářských závodů je rybolov zakázán.

 

Brigády:

Povinností spolku je udržovat nádrž a její okolí v čistotě, proto každý člen má povinnost odpracovat 10 hodin brigád za rok. Členové, kteří neodpracovali na příslušný rok brigády, jsou povinni zaplatit 50 Kč za každou neodpracovanou hodinu (mládež do 14-ti let 10 Kč za každou neodpracovanou hodinu). Povinnost odpracovat brigády se vztahuje na členy do 70-ti let (povinnost odpadá následující rok po dovršení tohoto věku). Brigády se plní vždy pro další sezónu (odpracované hodiny v danném roce jsou pro následující sezónu).

termíny brigád pro rok 2019:

30.3.2019 8:00-12:00 hodin (brigádu řídí p. Cerha)
6.4.2019  8:00-12:00 hodin (brigádu řídí p. Cerha)
13.4.2019  8:00-12:00 hodin (brigádu řídí p. Cerha)  
 

Závody:

Rybářský spolek každoročne zahájuje rybářskou sezóny tradičními rybářskými závody, kterých se může účastnit kdokoliv (i obyvatelé jiných měst a obcí). Pro závod je nutné se zaregistrovat (může se i přímo na závodě), zaplatit startovné a řídit se dle pravidel závodu.
Závody v roce 2019 se uskuteční v pátek 19.4.2019 od 6:00 do 12:00 hodin (v případě špatného počasí se mohou závody odložit). Prodej lístků na rybářské závody (registrace) bude dne 17.4.2019 a 18.4.2019 od 17:00 do 19:00 v restauraci na hřišti a před zahájením závodu. Cena lístku (startovné) je 100 Kč na osobu - plakát.

Výsledky předchozích závodů:
2018 bylo 47 rybářů - chyceno 154 ušlechtilých ryb (129 kaprů, 24 línů a 1 amur)
2017 bylo 42 rybářů - chyceno 25 kaprů
2016 bylo 38 rybářů - chyceno 51 kaprů
2015 bylo 47 rybářů - chyceno 16 kaprů

Fotografie:

předseda se zlatou rybkou   nové ryby   zarybnění   vyhřívání