Elektronická podatelna


položky označené * jsou povinné

 

Czech POINT

 • výpis obchodního rejstříku
 • výpis obchodního rejstříku
 • výpis rejstříku trestů
 • výpis rejstříku dodavatelů
 • výpis bodového hodnocení řidičů
 • výpis insolventního rejstříku
 • konverze dokumentů
 • datové schránky


OVĚŘOVÁNÍ - vidimace a legalizace:

 • shody opisu nebo kopie listin
 • pravosti podpisů


AGENDY ÚŘADU:

 • poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 • pronajímá bytové a nebytové prostory, obecní pozemky
 • spravuje hřbitov, vede evidenci hrobových míst
 • vede evidenci obyvatel, přihlášení k trvalému pobytu a ohlašování změny pobytu
 • přijímá žádosti občanů, firem a majitelů nemovitostí na svém území
 • určuje čísla popisná, orientační a evidenční budov v městysi
 • vybírá místní poplatky
 • vydává Obecně závazné vyhlášky
 • vyhlašuje varovný signál „Všeobecná výstraha"


SEZNAM ÚŘADŮ po kliknutí odkaz na web. stránky příslušného úřadu