Kontrolní výbor

předseda: Jana Křížová
členové:

Jarolím Moník, Pavel Mašek         

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městyse a rady městyse, je-li zřízena, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městyse na úseku samostatné působnosti, je odpovědný zastupitelstvu, které ho může úkolovat, členy nemohou být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadu městyse. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva městyse

Dokumenty ke stažení