Základní informace

adresa:                          Úřad Městyse Zápy
  Zápy 71
  250 01 Brandýs nad Labem
 
IČO: 00472051

DIČ:
 

CZ00472051 
Oznamujeme, že na základě ust. § 6 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se Městys Zápy stává od 1.2.2018 plátcem DPH.
Plátcovství DPH se týká ekonomických činností, nebude se týkat příjmů z činností vykonávaných ze zákona, úkonů veřejné správy a činností osvobozených dle zákona o dani z přidané hodnoty ( tj. například místních poplatků stanovených obecně závaznými vyhláškami, správních poplatků, ukládaných pokut a sankčních plateb, nákladů řízení, půjček, dotací, grantů, darů, pojistných náhrad, nájmu bytů a nebytových prostor).

telefony:

 

+420 326 903 186 (i fax) kancelář, +420 326 904 979 starosta,

+420 602 200 128 kancelář

e-mail            

mestys@zapy.cz            

bankovní spojení
 

10420201/0100
 

ISDS j8rayq3

 

Úřední hodiny úřadu městyse Zápy 
 
Pondělí                          7:00-12:00      13:00-17:00
Úterý7:00-12:00 
Středa7:00-12:0013:00-17:00
Čtvrtek7:00-12:00 
Pátek7:00-12:00 

 

Výdejní místo České pošty

od září 2013 je na úřadu městyse Zápy zřízeno výdejní místo České pošty s.p.

Zde jsou k vyzvednutí listovní zásilky a balíky, které nemohly být adresátovi dorušeny osobně. Zásilky jsou k vyzvednutí v úředních hodinách městyse Zápy, po předložení výzvy k vyzvednutí zásilky. Zásilky jsou zde uloženy po dobu stanovenou správním řádem.