Výsledky hlasování volby prezidenta republiky II.kolo

Výsledky hlasování  pro volbu prezidenta republiky
konané ve dnech 26. - 27. 1. 2018
       
číslo jméno  počet v
kandidáta kandidáta hlasů %
       
7 Ing. Miloš Zeman 172 41,55
9 prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. 241 58,21
       
celkem hlasovalo občanů   414 71,26