Informace o dopravních opatřeních souvisejících s Národní svatováclavskou poutí konanou 28. září 2018

V příloze více informací zde 

Mapka zde