Mateřská škola


  

O naší mateřské škole:

Zápis do naší mateřské školy se koná 11.5.2022  9.30 - 11.30                                                                                                                                               a 12.5.2022  15.00 - 16.00.                                                                              Pro školní rok 2022-2023 přijímáme i děti z jiných lokalit.

 

Naše mateřská škola byla znovuotevřena 1.9.2001 jako jednotřídní. Od 1.1.2003 byla zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení. Od 1.1.2005 rozšířena o školní jídelnu - výdejnu.
V roce 2009 se podařila rozsáhlá renovace historické budovy školy a v 1.patře vznikla nová mateřská škola - se dvěma třídami a  školku tedy navštěvovalo do roku celkem 45 dětí.

 

Po nedávnéí rekonstrukci v roce 2021 se naše prostory ještě rozšířily, a to o původní přízemí bývalé školní budovy.

Nyní máme kapacitu 65 dětí,jejich výuku zajišťují paní ředitelka MŠ Mgr. Božena Tomanová a 5 učitelek, úklid a ostatní služby vykonávají tři školnice.

Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 725 831 590, na internetové adrese:https://www.mszapy.cz/, na e-mailové adrese: ms.zapy@seznam.cz, kontaktní adresa: Mateřská škola Zápy , Zápy 71, 250 61

[Základ]     obecniurad.jpg

Budovu školy z r. 1910,  má nyní k dispozici pouze  MŠ Zápy.

Kam směřujeme:

Za cíl výchovného a vzdělávacího působení v naší mateřské škole si klademe vytvoření věkově smíšeného, klidného, podnětného, tvořivého, hravého prostředí, velmi blízkého prostředí rodinnému, které podněcuje osobnostní rozvoj každého dítěte, respektuje jeho každodenní potřeby a individuální požadavky na zdravý vývoj.

Chceme, aby v našem zařízení děti prožívali mnoho příjemných a hodnotných chvil, na které mohou vzpomínat celý život, a především, aby se zde cítily spokojeny.

Oáza klidu, porozumění a jistoty v současném uspěchaném, roztěkaném světě - tak má působit na děti prostředí naší mateřské školy.

třída Motýlků

p1020341

 

třída Sluníček

p1020343p1020344

 

sociální zařízení šatna

p1020347 p1020348p1020346

 

 

 

 


Adaptace nových dětí:

1/ Adaptace nových dětí v našem zařízení probíhá po individuální poradě s rodiči.
2/ Každý rodič má právo si rozhodnout o způsobu a délce adaptačního procesu svého dítěte.
3/ Ze strany MŠ jsou rodičům doporučena tato opatření:
- první tři dny docházky 2 hodiny pobytu nového dítěte v MŠ
- čtvrtý a pátý den docházky 4 hodiny pobytu v MŠ i s obědem
- druhý týden doporučujeme pouze dopolední docházku
- třetí týden docházky začínáme s odpoledním odpočinkem
- postupně prodlužujeme dobu příchodu rodičů
4/ Vzniklé adaptační problémy řešíme vždy po dohodě s rodiči.

Režimové chvilky:

6.45 - 10.00 scházení dětí, hry, svačinka,tělovýchovná chvilka, ranní činnosti
10.00 - 12.00 pobyt venku
12.00 - 12.30 oběd, vyzvedávání dětí po obědě
12.30 - 14.30 pohádka,odpolední odpočinek, klidové hry pro nespavce
14.30 - 15.00 převlékání, svačina
15.00 - 16.30 odpolední činnosti, rozcházení dětí, volné hry

Naše kroužky: / kroužky jsou určeny pouze předškolním dětem, věkem rok před započetím školní docházky / čtvrtek 10.00 - 10.20 hravá flétnička

jaro - kurzy plavání - začínáme koncem dubna / 8 - 10 lekcí /, každá středa - 9.40hodin - 10.25hodin, v bazénu Neratovice, sraz dětí 8.20 hodin.

z archivu - Přerov nad Labem 2008

prerov

čertíci - prosinec 2013

čertíci 2013

 

Aktuality:

 Program akcí pro školní rok  2021/2022

 

Září -   -  16.9.2021  zábavné vaření – vaříme, pečeme z ovoce

             -  23.9.2021  dopolední opékání brambor na zahradě MŠ

           

Říjen    -    ukázka zemědělské techniky – povídání o podzimních pracích na poli

-       výroba světýlka na svíčkový pochod

-       19.10.2021 Divadlo Harmonika 9.15 hod.

-       21.10.2021„ Hrátky s přírodninami“ - dopolední program MŠ

 

Listopad    -     3.11.2021 – 10.00 – návštěva knihovny v Zápech  /Motýlci, Kytičky/                 

                   -     9.11.2021 – 9.00 focení dětí 

                   -   18 .11.2021 10.45 divadélko Koloběžka „Co malí medvědi o podzimu nevědi“

                   -   28.11.2021-  zpívání u vánočního stromečku 

 

Prosinec  -    3.12.2021 - Mikulášský rej

-       8.12.2021- 10.00 hod. Skanzen Přerov, odjezd 9.30hod.

-         6.12.2021 cesta za Ježíškem – odpolední akce pro rodiče s dětmi

-         pečení vánočního cukroví

-         21.12.2021 9.15hod.– divadlo A šmytec „Adventní kalendář“

-       22.12.2021 - vánoční nadílka pro děti v MŠ       
               

Leden   -     12.1.1.2022 – 9.15 – Noční dravci

-        krmení lesní zvěře, cesta ke krmelci

-        ukázka myslivosti

-        27.1.2022 knihovna Brandýs nad Labem /Sluníčka

 

Únor     -      2.2.2022 -  karnevalový rej 

              -      16.2.2022 – 10.00 Divadlo Kouzel odjezd 9.15hod

              -      22.2.2022 -  mobilní planetárium    

 

Březen    -   15.3.2022 – 9.30 – Jak se hraje písnička –hudební pořad  p. Bílý

                -   18.3.2022  - oslava jara

                -   21.3.2022  - Vyhlášení soutěže „O nejkrásnější velikonoční dekoraci“

                -   návštěva ZŠ Brandýs nad Laben / Sluníčka /

                -   výlet za zvířátky

 

Duben   -    zahájení plaveckého kurzu

-       ukázka vozů, výzbroje a výstroje IZS

              -    13.4.2022  Beránkova nadílka

              -    13.4.2022  vyhodnocení výsledků soutěže „ O nejkrásnější velikonoční dekoraci“

-       29.4.2022 rej čarodějnic

           


Květen -     Zápis do MŠ Zápy:11.5.2022 -   9.30 - 11.30

                                             12.5.2022  - 15.00 - 16.00

              -    18.5.2022 – ZOO Praha – odjezd v 8.00 od MŠ

              -     Zámek Brandýs nad Labem 30.5.2022  Motýlci

                                                                  31.5.2022  Kytičky


             

 Červen-     1.6. 2022 Den dětí v MŠ

              -     2.6.2022  Zámek Brandýs nad Labem - Sluníčka

              -     9.6. -  10.6.2022 - noc v MŠ – pyžamková noc 

              -   Zmrzlinová cesta 14.6.2022 Motýlci

              -                               15.6.2022 Kytičky   

              -                               16.6. 2022 Sluníčka

              -   závěrečná besídka 21.6.2022 Sluníčka

                                                 22.6. 2022 Kytičky

                                                 23.6. 2022 Motýlci    

              -   24.6. 2022 rozloučení s předškoláky

              -   30.6. 2022 rozloučení se školním rokem