Mateřská škola

O naší mateřské škole:

Naše mateřská škola byla znovuotevřena 1.9.2001 jako jednotřídní. Od 1.1.2003 byla zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení. Od 1.1.2005 rozšířena o školní jídelnu - výdejnu.
V roce 2009 se podařila rozsáhlá rekonstrukce historické budovy školy a v celém 1.patře vznikla nová Mateřská škola - 15.1.2010 byla otevřena další třída, Školku nyní navštěvuje celkem 45 dětí, jejich výuku zajišťují paní ředitelka MŠ Mgr. Božena Tomanová a 3 učitelky, úklid a ostatní služby vykonávají dvě školnice.

Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 725 831 590, na internetové adrese:https://www.mszapy.cz/, na e-mailové adrese: ms.zapy@seznam.cz, kontaktní adresa: Mateřská škola Zápy , Zápy 71, 250 01 Brandýs n/L.

[Základ]     obecniurad.jpg

Budova školy z r. 1910, v přízemí je umístěn úřad městyse, tělocvična a klubovna Junáka, 1.patro má k dispozici MŠ Zápy.

Kam směřujeme:

Za cíl výchovného a vzdělávacího působení v naší mateřské škole si klademe vytvoření věkově smíšeného, klidného, podnětného, tvořivého, hravého prostředí, velmi blízkého prostředí rodinnému, které podněcuje osobnostní rozvoj každého dítěte, respektuje jeho každodenní potřeby a individuální požadavky na zdravý vývoj.

Chceme, aby v našem zařízení děti prožívali mnoho příjemných a hodnotných chvil, na které mohou vzpomínat celý život, a především, aby se zde cítily spokojeny.

Oáza klidu, porozumění a jistoty v současném uspěchaném, roztěkaném světě - tak má působit na děti prostředí naší mateřské školy.

třída Motýlků

p1020341

 

třída Sluníček

p1020343p1020344

 

sociální zařízení šatna

p1020347 p1020348p1020346

 

 

 

Přijímání nových dětí:
 
Přijímání dětí do Mateřské školy Zápy probíhá jedenkrát ročně - formou zápisu. Zápis probíhá při akci, nazvané: " Den otevřených dveří", děti si mohou v našem zařízení pohrát s hračkami, rodiče zatím předloží potřebné dokumenty. "Den otevřených dveří "je zaměřen pro všechnu veřejnost, nejen pro zapisované děti. V tomto školním roce proběhne zápis dětí pro školní rok 2019/2020 - v úterý 7.5.2019 - od 9.30 do 11.30 a ve  čtvrtek 9.5. 2019 od 15.00. do 16.30 hodin, v budově mateřské školy.

Proto zveme všechny, kdo se chtějí přijít také podívat, popovídat si o naší mateřské škole a o naší práci, o našich dětech o našem přístupu k výchově a vzdělávání dětí, atp. Tyto hodiny jsou věnovány pouze zápisu. Děti si pokaždé odnášejí ještě dárek v podobě výrobku od našich svěřenců. 

 K zápisu vezměte s sebou:

1/občanský průkaz jednoho z rodičů                                                                                                                                                                                                                       

2/potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Zápech  + potvrzení o trvalém pobytu v Zápech jednoho z rodičů- pouze děti s trvalým pobytem v Zápech                                                   

3/vyplněnou :"Žádost o přijetí do mateřské školy "                                                                                                                                                                                                           

4/vyplněnou :"Přihlášku do mateřské školy" potvrzenou lékařem                                                                                                                                                                                         

5/vyplněný evidenční list potvrzený lékařem                                                                                                                                                                                                                           

 6/rodný list dítěte       

Jmenované doumenty jsou ke stažení na webu MŠ Zápy - mszapy.cz/ -přijímací řízení / nebo osobně k vyzvednutí u ředitelky MŠ Zápy - každý všedníden  6.45 - 16.30 hodin. 

Kritéria přijímání dětí do Mateřské školy Zápy:
1/ Trvalé bydliště dítěte a jednoho z rodičů 
2/ Věkové kritérium

Upozorňujeme zájemce o docházku do naší mateřské školy z jiných lokalit, že v i letošním roce uvolněná místa postačí pouze pro děti s trvalým pobytem v Zápech.

Děkujeme za pochopení

Adaptace nových dětí:

1/ Adaptace nových dětí v našem zařízení probíhá po individuální poradě s rodiči.
2/ Každý rodič má právo si rozhodnout o způsobu a délce adaptačního procesu svého dítěte.
3/ Ze strany MŠ jsou rodičům doporučena tato opatření:
- první tři dny docházky 2 hodiny pobytu nového dítěte v MŠ
- čtvrtý a pátý den docházky 4 hodiny pobytu v MŠ i s obědem
- druhý týden doporučujeme pouze dopolední docházku
- třetí týden docházky začínáme s odpoledním odpočinkem
- postupně prodlužujeme dobu příchodu rodičů
4/ Vzniklé adaptační problémy řešíme vždy po dohodě s rodiči.

Režimové chvilky:

6.45 - 10.00 scházení dětí, hry, svačinka,tělovýchovná chvilka, ranní činnosti
10.00 - 12.00 pobyt venku
12.00 - 12.30 oběd, vyzvedávání dětí po obědě
12.30 - 14.30 pohádka,odpolední odpočinek, klidové hry pro nespavce
14.30 - 15.00 převlékání, svačina
15.00 - 16.30 odpolední činnosti, rozcházení dětí, volné hry

Naše kroužky: / kroužky jsou určeny pouze předškolním dětem, věkem rok před započetím školní docházky / čtvrtek 10.00 - 10.20 hravá flétnička

jaro - kurzy plavání - začínáme koncem dubna / 8 - 10 lekcí /, každá středa - 9.40hodin - 10.25hodin, v bazénu Neratovice, sraz dětí 8.20 hodin.

z archivu - Přerov nad Labem 2008

prerov

čertíci - prosinec 2013

čertíci 2013

 

Aktuality:Program akcí pro školní rok  2018/2019

 

 

Září -   -       zábavné vaření

-        20.9. 2018 – dopolední opékání jablíček na zahradě MŠ¨

-        26.9.2018 -  9.30O hodném Jankovi a líném Vaškovi , divadlo Harmonika

           

Říjen    -       ukázka zemědělské techniky

-         20.10 - 9.15  Příhody psíka Kubíka, divadlo Krasohled

-         výroba světýlka pro svíčkový pochod

           

 

Listopad    -    6.11.2018 – knihovna Zápy – třída Motýlků

                   -    7.11.2018 – focení dětí

                   -    14.11.  vycházka  “Po stopách podzimu“  

                   -    19.11.2018 vyhlášení soutěže „O nejkrásnější vánoční dekoraci“

                   -    27.11.2018 – 10.30 „ O Sněhurce“

 

 

Prosinec  -  2.12.2018 – Rozsvěcení vánočního stromečku

-        5.12. 2017  Když děláme čertoviny – dopolední program MŠ

-        pečení vánočního cukroví

-        12.12. 2018 10.00 Skanzen Přerov

-        13.12.2018 vyhlášení výsledků soutěže  vánoční dekorace

-        18.12.2018 vánoční besídka Sluníčka

-        19.12.2018 vánoční besídka Motýlci

-       21.12.2018 - vánoční nadílka pro děti v MŠ       

               

Leden   -    15.1.2019 – knihovna Brandýs nad Labem – třída Sluníček

-       krmení lesní zvěře, cesta ke krmelci

-       22.1.2019 ZOO koutek Radonice

 

 

Únor     -     6.2.2019 -  karnevalový rej 

              -     Planetárium Praha     

 

 

 

Březen    -  Divadlo kouzel Líbeznice

                -  návštěva ZŠ Radonice

                -  20.3.2019 oslava jara 

               -   27.3.2019 – 9.30 – Z pohádky do pohádky –hudební pořad  p. Bílý

        

      

Duben   -    zahájení plaveckého kurzu

-       ukázka jízdní policie a hasícího vozu

-       17.4.2019 Beránkova nadílka

-       30.4.2019 rej čarodějnic

       

    

Květen -     7.5.2019 - Zápis do MŠ Zápy / 10.00 - 1200 hodin / 

                -        9.5.2019 - Zápis do MŠ Zápy /  15.00 - 16.30 hodin /

              -    23.5.2019 -  divadlo S+H          

              -    16.5.2019 Zmrzlina Toušeň Sluníčka

              -    17.5.2019 zmrzlina Toušeň Motýlci 

              -    21.5.2019 -  8.00 ZOO Praha

              -    31.5.2019 Dětský den        
   

         

 Červen   -    5.6. 2019 zámek Brandýs nad Labem Motýlci

             -    6.6. 2019 zámek Brandýs nad Labem Sluníčka

             -    13. – 14.6. 2019 Noc pro odvážné

            -      divadlo v přírodě Horní Počernice

            -      19.6.2019 závěrečná besídka Sluníčka

            -      20.6.2019 závěrečná besídka Motýlci

            -      20.6.2019 předškolácká rozlučka Sluníčka

            -       rozloučení se školním rokem