Mateřská škola


  

O naší mateřské škole:

V září 2021 naše mateřská škola otevírá zcela novou třídu. Z tohoto důvodu budeme k docházce na příští školní rok 2021-2022 přijímat i děti z jiných lokalit .

Naše mateřská škola byla znovuotevřena 1.9.2001 jako jednotřídní. Od 1.1.2003 byla zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení. Od 1.1.2005 rozšířena o školní jídelnu - výdejnu.
V roce 2009 se podařila rozsáhlá rekonstrukce historické budovy školy a v celém 1.patře vznikla nová Mateřská škola - 15.1.2010 byla otevřena další třída, Školku nyní navštěvuje celkem 45 dětí, jejich výuku zajišťují paní ředitelka MŠ Mgr. Božena Tomanová a 3 učitelky, úklid a ostatní služby vykonávají dvě školnice.

Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 725 831 590, na internetové adrese:https://www.mszapy.cz/, na e-mailové adrese: ms.zapy@seznam.cz, kontaktní adresa: Mateřská škola Zápy , Zápy 71, 250 01 Brandýs n/L.

[Základ]     obecniurad.jpg

Budova školy z r. 1910, v přízemí je umístěn úřad městyse, tělocvična a klubovna Junáka, 1.patro má k dispozici MŠ Zápy.

Kam směřujeme:

Za cíl výchovného a vzdělávacího působení v naší mateřské škole si klademe vytvoření věkově smíšeného, klidného, podnětného, tvořivého, hravého prostředí, velmi blízkého prostředí rodinnému, které podněcuje osobnostní rozvoj každého dítěte, respektuje jeho každodenní potřeby a individuální požadavky na zdravý vývoj.

Chceme, aby v našem zařízení děti prožívali mnoho příjemných a hodnotných chvil, na které mohou vzpomínat celý život, a především, aby se zde cítily spokojeny.

Oáza klidu, porozumění a jistoty v současném uspěchaném, roztěkaném světě - tak má působit na děti prostředí naší mateřské školy.

třída Motýlků

p1020341

 

třída Sluníček

p1020343p1020344

 

sociální zařízení šatna

p1020347 p1020348p1020346

 

 

 

 

KUpozorňujeme zájemce o docházku do naší mateřské školy z jiných lokalit, že v i letošním roce uvolněná místa postačí pouze pro děti s trvalým pobytem v Zápech.

Děkujeme za pochopení

Adaptace nových dětí:

1/ Adaptace nových dětí v našem zařízení probíhá po individuální poradě s rodiči.
2/ Každý rodič má právo si rozhodnout o způsobu a délce adaptačního procesu svého dítěte.
3/ Ze strany MŠ jsou rodičům doporučena tato opatření:
- první tři dny docházky 2 hodiny pobytu nového dítěte v MŠ
- čtvrtý a pátý den docházky 4 hodiny pobytu v MŠ i s obědem
- druhý týden doporučujeme pouze dopolední docházku
- třetí týden docházky začínáme s odpoledním odpočinkem
- postupně prodlužujeme dobu příchodu rodičů
4/ Vzniklé adaptační problémy řešíme vždy po dohodě s rodiči.

Režimové chvilky:

6.45 - 10.00 scházení dětí, hry, svačinka,tělovýchovná chvilka, ranní činnosti
10.00 - 12.00 pobyt venku
12.00 - 12.30 oběd, vyzvedávání dětí po obědě
12.30 - 14.30 pohádka,odpolední odpočinek, klidové hry pro nespavce
14.30 - 15.00 převlékání, svačina
15.00 - 16.30 odpolední činnosti, rozcházení dětí, volné hry

Naše kroužky: / kroužky jsou určeny pouze předškolním dětem, věkem rok před započetím školní docházky / čtvrtek 10.00 - 10.20 hravá flétnička

jaro - kurzy plavání - začínáme koncem dubna / 8 - 10 lekcí /, každá středa - 9.40hodin - 10.25hodin, v bazénu Neratovice, sraz dětí 8.20 hodin.

z archivu - Přerov nad Labem 2008

prerov

čertíci - prosinec 2013

čertíci 2013

 

Aktuality:

 Program akcí pro školní rok 2020/2021

 

 

      Září

·       zábavné vaření

·       17.9. 2020  - dopolední opékání jablíček na zahradě MŠ

·       30.9. 2020  - 9.30 hod.„Sedm trpaslíků“ divadélko Harmonika

·       30.9. 2020  - ČERVENÁ - barevný den

 

 

      Říjen

·       ukázka zemědělské techniky - kombajn

·       21.10. 2020  -  ŽLUTÁ -  barevný den

·       22.10. 2020  -9.10hod. „Houbařská pohádka“ divadélko Koloběžka

·       výroba světýlka na svíčkový pochod 

·       27.10. 2020  -  odjezd 10.00hod. Stezka Jenštejn - Vinoř

 

 

      Listopad

·         4. 11.  2020  -  návštěva knihovny Zápy / třída Motýlků /

·       10. 11.  2020  -  focení dětí 

·       13. 11.  2020 – 9.15 hod. „Kouzelné housličky“ divadlo Šmytec

·       16. 11.  2020  -  vyhlášení soutěže „ O nejoriginálnější vánoční dekoraci“

·       18. 11.  2020  -  ZELENÁ – barevný den

·       27.11.   2021 – rozsvěcení vánočního stromečku 

 

      Prosinec

·         4.12. 2020  -  Mikulášské zábavné dopoledne 

·         9.12. 2020  16.30 - vánoční besídka  - třída Motýlků

·       10.12. 2020  16.30 - vánoční besídka  - třída Sluníček

·         pečení vánočního cukroví

·       16.12. 2020 - MODRÁ -  barevný den

·       17.12.2020  - Skanzen Přerov odjezd 9.40 hod.

·       18.12.2020  -  vyhodnocení soutěže „ O nejoriginálnější vánoční dekoraci“

·       22.12.2020  -  vánoční nadílka pro děti v MŠ  

     

       Leden    

·       krmení lesní zvěře, cesta ke krmelci

·       13.1.2021 - BÍLÁ – barevný den     

·       20.1.2021  - Eko koutek Radonice – odjezd 8.30hod.

·       28.1.2021  - knihovna Brandýs nad Labem – odjezd 8.30hod.

 

 

    

 

       

      Únor 

·          4.2.2021 - karnevalový rej

·        10.2.2021 -  ČERNÁ - barevný den

·        17.2.2021 - O rozpůlené hvězdě Planetárium Praha – odjezd 8.30hod.

 

 

 

      Březen

·       16.3.2021 hudební pořad - J. Bílý- 9.30hod.

·       17.3.2021 ORANŽOVÁ -  barevný den

·       19.3.2021 oslava jara

·       24.3.2021 návštěva Základní školy Palachova , Brandýs n L./Sluníčka/

·       31.3.2021 beránkova nadílka 

     

 

     Duben

·       zahájení plaveckého kurzu

·         1.4.2021 - barvení velikonočních vajec

·         7.4.2021 - exkurze na Letiště Václava Havla Praha – odjezd 8.00 hod.

·       14.4.2021 - HNĚDÁ - barevný den

·       30.4.2021  - rej čarodějnic

 

    

      Květen

·         5.5.2021 - 16.30. - besídka pro maminku /Motýlci/

·         6.5.2021 - 16.30 - besídka pro maminku /Sluníčka/

·       12.5.2021 -   10.00 – 12.00 zápis do MŠ Zápy

·          13.5.2021 -    15.00 – 16.30 zápis do MŠ Zápy

·          19.5.2021 - ZOO Liberec – odjezd 7.30hod. 

·          26.5.2021 - FIALOVÁ – barevný den

 

         

·       Červen

·         1.6.2021 - oslava MDD zahrada MŠ

·         3.6.2021 - zámek Brandýs nad Labem / Motýlci /

·         3.6.2021 -  kostel sv. Jakuba Staršího Zápy /Sluníčka/

·       10.6.2021 -  bláznivá noc bez maminky

·       15.6.2021  - zmrzlina Toušeň / Motýlci/

·       16.6.2021 -  DUHOVÝ DEN  -  barevný den

·       17.6.2021 - zmrzlina Toušeň /Sluníčka/

·       18.6.2021 - oslava dne otců

·       29.6.2020  - předškolácká rozlučka Sluníčka

·       30.6.2020  - rozloučení se školním rokem