Mateřská škola


  

O naší mateřské škole:

     K zápisu přijímáme i děti z jiných lokalit.

Naše mateřská škola byla znovuotevřena 1.9.2001 jako jednotřídní. Od 1.1.2003 byla zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení. Od 1.1.2005 rozšířena o školní jídelnu - výdejnu.
V roce 2009 se podařila rozsáhlá renovace historické budovy školy a v 1.patře vznikla nová mateřská škola - se dvěma třídami a  školku tedy navštěvovalo do roku celkem 45 dětí.

 

Po nedávnéí rekonstrukci v roce 2021 se naše prostory ještě rozšířily, a to o původní přízemí bývalé školní budovy.

Nyní máme kapacitu 65 dětí,jejich výuku zajišťují paní ředitelka MŠ Mgr. Božena Tomanová a 5 učitelek, úklid a ostatní služby vykonávají tři školnice.

Bližší informace můžete získat na telefonním čísle 725 831 590, na internetové adrese:https://www.mszapy.cz/, na e-mailové adrese: ms.zapy@seznam.cz, kontaktní adresa: Mateřská škola Zápy , Zápy 71, 250 61

[Základ]     obecniurad.jpg

Budovu školy z r. 1910,  má nyní k dispozici pouze  MŠ Zápy.

Kam směřujeme:

Za cíl výchovného a vzdělávacího působení v naší mateřské škole si klademe vytvoření věkově smíšeného, klidného, podnětného, tvořivého, hravého prostředí, velmi blízkého prostředí rodinnému, které podněcuje osobnostní rozvoj každého dítěte, respektuje jeho každodenní potřeby a individuální požadavky na zdravý vývoj.

Chceme, aby v našem zařízení děti prožívali mnoho příjemných a hodnotných chvil, na které mohou vzpomínat celý život, a především, aby se zde cítily spokojeny.

Oáza klidu, porozumění a jistoty v současném uspěchaném, roztěkaném světě - tak má působit na děti prostředí naší mateřské školy.

třída Motýlků

p1020341

 

třída Sluníček

p1020343p1020344

 

sociální zařízení šatna

p1020347 p1020348p1020346

 

 

 

 


Adaptace nových dětí:

1/ Adaptace nových dětí v našem zařízení probíhá po individuální poradě s rodiči.
2/ Každý rodič má právo si rozhodnout o způsobu a délce adaptačního procesu svého dítěte.
3/ Ze strany MŠ jsou rodičům doporučena tato opatření:
- první tři dny docházky 2 hodiny pobytu nového dítěte v MŠ
- čtvrtý a pátý den docházky 4 hodiny pobytu v MŠ i s obědem
- druhý týden doporučujeme pouze dopolední docházku
- třetí týden docházky začínáme s odpoledním odpočinkem
- postupně prodlužujeme dobu příchodu rodičů
4/ Vzniklé adaptační problémy řešíme vždy po dohodě s rodiči.

Režimové chvilky:

  6.30 - 10.00 scházení dětí, hry, svačinka,tělovýchovná chvilka, ranní činnosti
10.00 - 12.00 pobyt venku
12.00 - 12.30 oběd, vyzvedávání dětí po obědě
12.30 - 14.30 pohádka,odpolední odpočinek, klidové hry pro nespavce
14.30 - 15.00 převlékání, svačina
15.00 - 16.30 odpolední činnosti, rozcházení dětí, volné hry

 

Naše kroužky:

úterý - "hravá angličtina" - kroužek probíhá v odpoledních hodinách a je určen pro všechny nahlášené děti 

čtvrtek 10.00 - 10.20 hravá flétnička/kroužek je určen předškolním dětem, věkem rok před započetím školní docházky /


z archivu - Přerov nad Labem 2008

prerov

čertíci - prosinec 2013

čertíci 2013

 

Aktuality:

Program akcí pro školní rok 2023/2024

 

 

Září      -     zábavné vaření

-        ochutnávka ovoce a zeleniny

-       26.9. 2023  dopolední opékání brambor na zahradě MŠ

-       27.9. 2023 Jak si vzal Franta princeznu – divadlo Harmonika

 

Říjen    -        ukázka zemědělské techniky – povídání o zemědělských pracích na poli

-           16.10.2023 – 9.15 Co malí medvědi o podzimu nevědí -  divadlo Koloběžka

-           24.10.2023 knihovna Brandýs nad Labem /Kytičky/

-           31.10.2023 letové ukázky dravců, zahrada MŠ

-           „Hrátky s přírodninami“ – dopolední akce jednotlivých tříd MŠ

          

 

Listopad    -      výroba světýlka na svíčkový pochod

                   -      návštěva knihovny Zápy / třída Motýlků /

                   -      návštěva knihovny Brandýs nad Labem  / třída  Kytiček /                   -     

                   -       9. 11.2023 9.30  focení dětí  - dle tříd

                   -     13. - 17.11.2023 ukázka zpracování odpadů

                   -     výroba adventního věnce

                   -     výroba adventního kalendáře                      

                      

 

Prosinec      5.12. 2023 Mikulášský rej – návštěva Mikuláše

-         pečení vánočního cukroví        

-      12.12. "Dopis Ježíškovi" divadelní představení  

-     19.12.2023 16.30 vánoční besídka Sluníčka

-        20.12.2023 16.30 vánoční besídka Kytičky

-        21.12.2023 16.30 vánoční besídka Motýlci   

-        22.12.2023 dopolední vánoční nadílka pro děti v MŠ      

 

               

Leden   -    krmení lesní zvěře, cesta ke krmelci

-       ukázka myslivosti

-       24.1.2024 knihovna Brandýs nad Labem /Sluníčka/

-       Začátek kurzu plavání /Sluníčka/

 

Únor     -      1.2.2024  -  karneval pro děti v MŠ 

-       planetárium Praha 

-       28.2.2024  -  Projdeme se po ZOO - hudební pořad J. Bílého              

 

 

 

Březen    -  1.3.2024 – vyhlášení soutěže pro rodiče s dětmi „Moje  velikonoční dekorace“

                -  6.3.2024 návštěva ZŠ Zeleneč / Sluníčka /

                -  14.3.2024 ZOO koutek Radonice

                -  20.3.2024   oslava jara

                -  27.3.2024   beránkova nadílka

                -  28.3.2024   barvení velikonočních vajíček 

  

      

Duben  -      ukázka vozů IZS

-       10.4. 2024 -  9.15 – dentální hygiena

-       IZS hasiči Zápy

-       30.4.2024 čarodějnice

       

    

Květen  -    14.5.2024  10.00  -  11.30  zápis do MŠ Zápy

              -    15.5.2024  15.00  -  16.00  zápis do MŠ Zápy

              -    16.5.2024 zámek Brandýs nad Labem Kytičky

                   21.5.2024 zámek Brandýs nad Labem Sluníčka

                   23.5.2024 zámek Brandýs nad Labem Motýlci

              -    29.5.2024 ZOO Praha

              -    31.5.2024 Den dětí – zahrada mateřské školy

       
   

         

 Červen  -   6.6. - 7.6.2024 pyžamková noc

                - 12.6.2024 sportovní odpoledne s tatínkem

                - 18.6.2024 zmrzlina Toušeň / Motýlci /

                - 19.6.2024 zmrzlina Toušeň / Kytičky /

                - 20.6.2024 zmrzlina Toušeň / Sluníčka /

                - 25.6.2024 závěrečná besídka /Kytičky, Motýlci/

                - 26.6.2024 závěrečná besídka /Sluníčka/

                - 27.6.2024 loučení s předškoláky /Sluníčka /

                - 28.6.2024 rozloučení se školním rokem