Testování COVID 19

TESTY NA COVID-19

ORDINACE ZÁPY I NADÁLE PROVÁDÍ antigenní i PCR testy dle platné metodiky bezplatně na úhradu zdravotní pojišťovny REGISTROVANÝM PACIENTŮM i veřejnosti ze spádové oblasti. Vydáváme mezinárodně platný certifikát s QR-kodem.