Svoz nebezpečného odpadu a odpadů určených ke zpětnému odběru

svoz-no