Novinky

Výdejní místo České pošty na úřadě

01.09.2013

Od září 2013 je na úřadu městyse Zápy zřízeno výdejní místo České pošty s.p. Zásilky jsou k vyzvednutí v úředních hodinách městyse Zápy, po předložení výzvy k vyzvednutí zásilky. více

Intenzifikace ČOV Zápy

30.04.2011

V březnu 2011 začaly stavební práce na rozšíření kapacity čistírny odpadních vod v Zápech, které provádí firma Stavokomplet s.r.o., do dnešního dne jsou vyhloubeny a osazeny 3. čisticí nádrž  a  nádrž na úložiště kalů.  Stavební práce probíhají dle projektové dokumentace a harmonogramu prací,  stavba je průběžně kontrolována a dokumentována  stavebním dozorem i starostou. Na stavbě byl použit největší jeřáb, který v České republice pracuje. 8.7.2011 proběhlo kolaudační řízení a ČOV byla... více

Výsadba biodiverzity krajiny SUM

29.04.2011

V červnu letošního roku byla ukončena akce "Biodiverzita krajiny v Zápech" na pozemcích o rozloze 2,7 ha, v roce 2009 zde proběhla výsadba dřevin, v letech 2010 a 2011 byla ošetřena následnou péčí. Akce byla z 80% financována ze zdrojů SFŽP a Evropských fondů, 20% finančních nákladů uhradil městys Zápy, celková cena díla je 1.586.027,-Kč. Výsadba přispěla nejen ke zvýšení biodiverzity, ale zkrášlila a zpříjemnila bydlení v městysi Zápy, široká škála druhů stromů, keřů a rostlin,... více